Στόχος και Ρόλος του ΣΑΑΕ

Οι Γενικοί Αντιπρόσωποι Πωλήσεων – General Sales Agent (G.S.A.) αποτελούν ένα από τους κρίκους της αλυσίδας των αερομεταφορών, στο επίπεδο της διανομής. Προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αντιπροσώπευσης πωλήσεων επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, σε ξένες αεροπορικές εταιρίες, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος διανομής και διάθεσης στην Ελληνική αγορά των προϊόντων τους, μέσω των γραφείων ταξιδιών, με απώτερο σκοπό την προσέλκυση απ΄ ευθείας πτήσεων στα Ελληνικά αεροδρόμια, με συνακόλουθες ευεργετικές επιπτώσεις στην Οικονομία και τον Τουρισμό αλλά και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με αντίστοιχες Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο GSA είναι εντολοδόχος της αεροπορικής εταιρείας και όχι εντολέας (principal) ως εκ τούτου εξυπηρετεί τα συμφέροντά της χωρίς να είναι ο ίδιος αεροπορική εταιρεία.

Επιπτώσεις στην εθνική οικονομία / ανάπτυξη

Είναι αυτονόητο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτός σε σχέση με τις θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Νέες θέσεις εργασίας – ελάχιστες μεν για τους αντιπροσώπους – κυρίως σε πάρα πολλούς τομείς και δραστηριότητες που άπτονται του ταξιδιού: εμπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουρισμός, οδικές μεταφορές, έσοδα από τέλη και φόρους αεροδρομίων, διάφοροι προμηθευτές των εταιρειών (catering) κλπ.

Το μεγαλύτερο άμεσο θετικό αποτέλεσμα είναι αυτό της επίπτωσης από τον εισερχόμενο τουρισμό και το συνάλλαγμα. Στα πλαίσια της ανάπτυξης μπορεί να ενταχθεί η ανάπτυξη του αερολιμένος Ε. Βενιζέλος με την δημιουργία διαμετακομιστικού κόμβου ανταποκρίσεων «HUB» επιβατών και εμπορευμάτων από/ προς Μέση & Άπω Ανατολή, Αραβικό Κόλπο και Αφρική με Ευρώπη και Βόρειο/Νότιο Αμερική καθώς και η ανάπτυξη με την χρήση περιφερειακών αερολιμένων.

Στόχος

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναμφίβολα η εκπροσώπηση από GSA αποτελεί μια ασφαλή – χωρίς κινδύνους – οικονομική λύση για την παρουσία μιας αεροπορικής σε μια νέα αγορά. Μειωμένο κόστος με την χρήση πεπειραμένου προσωπικού χωρίς ασφαλιστικές δεσμεύσεις και επιβαρύνσεις για την εταιρεία, χρήση γραφείων, και μέσω του GSA, πρόσβαση στην αγορά με την εμπειρία και γνώση που διαθέτει και κυρίως γρήγορη και αποτελεσματική καθιέρωση της εταιρείας στην αγορά. Πολλές αεροπορικές εταιρείας που σήμερα πετούν στην Ελλάδα, είχαν και συνεχίζουν να έχουν GSA πριν την έναρξη των δρομολογίων τους. Από τους σημαντικότερους ρόλους του GSA είναι η προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών για αντιπροσώπευση στην Ελληνική αγορά. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο GSA λειτουργεί ως αισθητήριος κεραία, προπομπός της αεροπορικής εταιρείας, ανιχνεύει και προβάλει τις δυνατότητες της αγοράς, το ενδιαφέρον που μπορεί να παρουσιάζει για μελλοντικά σχέδια και συμβάλει με τα κατάλληλα επιχειρήματα στην επιτάχυνση της απόφασης η της προτεραιότητας στα σχέδιά της.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση της  OFF LINE αλλά και ON LINE λειτουργίας της αεροπορικής εταιρείας ο GSA συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς επιβατών & εμπορευμάτων. Με την προώθηση της σύνδεσης του δρομολογίου, του εθνικού προορισμού και ανταποκρίσεων, των εμπορικών επαφών, με την επισήμανση των δυνατοτήτων της αγοράς καθώς και με προτάσεις συνεργασίες με άλλες αεροπορικές (περίπτωση code share η interline η συμφωνίες συνεργασιών) όλα αυτά μαζί προκαλούν και συμβάλουν στην προώθηση επιβατών και εμπορευμάτων. Απώτερος στόχος κάθε G.S.A., αποτελεί η έναρξη δρομολογίων από / προς την χώρα μας (για Off Line εταιρείες).

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η απ’ ευθείας η με ανταπόκριση αεροπορική μεταφορά έχει συμβολή στην ανάπτυξη των εξαγωγών μιας χώρας. Μια γρήγορη και ασφαλής μεταφορά σε ανταγωνιστικούς ναύλους (που παρακολουθεί, ενημερώνει και πληροφορεί ο G.S.A.) έχει την συμβολή του στις εξαγωγές. Περισσότερες αεροπορικές εταιρείες μεγαλύτερος ανταγωνισμός αλλά και περισσότερες προτάσεις και λύσεις μεταφοράς των εμπορευμάτων.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΝΕΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Ο τουρισμός υπήρξε πάντα η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Η παγκόσμια τουριστική ανάπτυξη πήρε τις τωρινές διαστάσεις χάρη στις αερομεταφορές. Όταν μιλούμε για ανάπτυξη πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και με τα περιφερειακά αεροδρόμια και είναι γνωστό το μέγεθος αφικνούμενων επιβατών όπως Θεσσαλονίκη, Ρόδο Ηράκλειο αλλά και απ’ ευθείας αφίξεις σε διάφορα νησιά (Κως, Σάμος Κέρκυρα Ζάκυνθος κλπ). Γιατί όχι και η εκμετάλλευση αλλά και ΟΡΓΑΝΩΣΗ άλλων αεροδρομίων για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι γεγονός κάθε νέα γραμμή η πρόσθετο δρομολόγιο δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ενδυνάμωση του προϊόντος που ονομάζεται τουρισμός. Σαφής είναι ο ρόλος του GSA που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Η ανάπτυξη εισερχόμενου τουρισμού συμβαδίζει απόλυτα με την ανάπτυξη εξερχόμενου τουρισμού προς νέους προορισμούς είτε για επαγγελματικά η τουριστικά ταξίδια.

Ρόλος

ΕΡΕΥΝΑ

Μέσα στα καθήκοντα του GSA είναι η πλήρης υποστήριξη της αεροπορικής εταιρείας στη εκτέλεση του έργου της.

 1. Μελέτη της Αγοράς: σε σχέση με τις δυνατότητες δημιουργίας πτήσεων (off-line) η πρόσθετων δρομολογίων για (on-line), η εξεύρεση της πελατείας και η δημιουργία των μέσων προσέλκυσης των επιβατών (διαφήμιση, προβολή, δημιουργία πακέτων). Εξεύρεση και μελέτη άλλων αγορών όπως επαγγελματικών, εκθέσεων, ναυτικών, μαθητών, εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, αθλητικών κλπ.
 2. Νέοι Προορισμοί εντός Ελλάδος: Η πρόταση κατόπιν μελέτης για νέο προορισμό εντός Ελλάδος για τον εισερχόμενο τουρισμό αλλά και για εξερχόμενους επιβάτες σε συνάρτηση με ειδικές αγορές
 3. Τιμολογιακή Πολιτική: Συνεχής παρακολούθηση των τιμολογιακών εξελίξεων στην ελληνική και παγκόσμια αγορά (ναυτικοί ναύλοι) με προτάσεις ενδεχομένων αναπροσαρμογών η δημιουργίας κατάλληλων όρων και συνθηκών εφαρμογής των ναύλων αυτών.
 4. Παρακολούθηση Ανταγωνισμού: Παρακολούθηση των προϊόντων των ανταγωνιστών στην αγορά μας για δυνατότητα προσαρμογής βελτίωσης των υπαρχόντων όρων και προϊόντων (τιμές, πακέτα, υπηρεσίες συμβόλαια κινήτρων κλπ.).
ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αρμοδιότητα και αυτοσκοπός του G.S.A. είναι η υποστήριξη και προώθηση των πωλήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται:

 1. Τεχνικώς, με την εγκατάσταση της εταιρίας σε χώρο με εύκολη πρόσβαση στο κοινό.
 2. Με την πλαισίωση υπαλλήλων οι οποίοι κατέχουν πλήρως το αεροπορικό επάγγελμα.
 3. Με την προώθηση των πωλήσεων της εταιρίας στα πρακτορεία ταξιδιών, τους άμεσα πελάτες των αεροπορικών εταιρειών.
 4. Με την προώθηση των προϊόντων σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, είτε δημιουργώντας υποπράκτορες στις κυριότερες πόλεις, είτε συνεργαζόμενος απ΄ ευθείας με όλα τα πρακτορεία ταξιδιών.
 5. Με την προώθηση των πωλήσεων με απ΄ ευθείας επαφές με εταιρίες, συλλόγους, οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς κλπ.
 6. Δημιουργία πακέτων εξερχόμενου τουρισμού για τους κυριότερους προορισμούς του δικτύου της εταιρίας.
 7. Δημιουργία πακέτων διαμονής στην Ελλάδα (για τις ξένες αγορές)
 8. Επαφή με Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες στα πλαίσια προετοιμασίας συμφωνιών και διαπραγματεύσεις συνεργασίας
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
 1. Ενασχόληση με θέματα εξυπηρέτησης αφικνούμενων επιβατών (πληροφορίες, επιβεβαιώσεις ή αλλαγές κρατήσεων, προπληρωμένα/ εντολές και βοήθεια για απολεσθέντες αποσκευές κλπ.)
 2. Υποστήριξη εξυπηρέτησης εδάφους στα αεροδρόμια
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σημαντική συμμετοχή σε θέματα παρουσίας στην Ελληνική αγορά από πλευράς δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με:

 • Ελληνικές Αρχές (Πολιτική Αεροπορία, ΕΟΤ, Αστυνομία, Τελωνείο, Εφορία, Πρεσβεία, Επιμελητήρια κλπ)
 • Ελληνικό και διεθνή τύπο
 • Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος