Γίνετε Μέλος του ΣΑΑΕ

Σκοπός του ΣΑΑΕ είναι η επίλυση των ιδιαίτερων θεμάτων που αφορούν στον κλάδο της αντιπροσώπευσης ξένων αεροπορικών εταιριών, η υποστήριξη και η ενημέρωση των μελών του για οποιαδήποτε θέμα προκύψουν και που αφορούν τον κλάδο.

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του συνδέσμου μας στο παρακάτω link: Καταστατικό

Είμαστε σίγουροι ότι η δική σας παρουσία και συμβολή θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες του Συνδέσμου μας.

Για να γίνετε τακτικό μέλος της ένωσης, βάσει καταστατικού, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μέλους που θα βρείτε εδώ
2. Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας του συμβολαίου αντιπροσώπευσης για κάθε εταιρία που αντιπροσωπεύετε.
3. Φωτοτυπία της ταυτότητας του ατόμου που θα αντιπροσωπεύει την εταιρία σας στον ΣΑΑΕ.

Επιπλέον απαιτείται η καταβολή του συνολικού ποσού των 282
(εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής = 132 € + η ετήσια συνδρομή = 150 €)