Διοικητικό Συμβούλιο

Ντίνος Φραντζεσκάκης

Πρόεδρος

T: 210 9690167
F: 210 9600941
dino_frantzeskakis@discovertheworld.gr

Μαρία Θεοφανοπούλου

Αντιπρόεδρος

T: 210 3247511
F: 210 3249996
maria@gtp.gr

Κωνσταντίνος Τσοβίλης

Γενικός Γραμματέας

T: 210 3229118
F: 210 3239982
ktsovilis@goldair.gr

Ζωή Σκρέκη

Tαμίας

T: 210 3716381
F: 210 3249152
zskreki@intermodalair.gr

Χρήστος Πανταζής

Μέλος

T: 210 3543832
F: 210 3543750
c.pantazis@goldair-handling.gr