Ο ΣΑΑΕ στο ‘Συμβαίνει Τώρα’, Δεκέμβριος 2010

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες οδηγούν την παγκόσμια ναυτιλία στην ανάκαμψη της βιομηχανίας με παραγγελίες ρεκόρ το 2013 και αισιοδοξία για νέα ρεκόρ στο μέλλον. Δείτε το newsletter / πρόσκληση της POSIDONIA… read more →